Momentálne nieste prihlásený. Prihlásiť sa do systému Prihlásiť sa
Zonam nalepších Najnovšie výsledky
 • 1) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 90% Staršie ako deň
 • 2) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 96.67% Staršie ako deň
 • 3) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 53.33% Staršie ako deň
 • 4) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 50% Staršie ako deň
 • 5) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 93.33% Staršie ako mesiac
 • 6) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 93.33% Staršie ako mesiac
 • 7) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 93.33% Staršie ako mesiac
 • 8) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 90% Staršie ako mesiac
 • 9) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 90% Staršie ako mesiac
 • 10) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 66.67% Staršie ako mesiac
 • 11) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 93.33% Staršie ako mesiac
 • 12) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 76.67% Staršie ako mesiac
 • 13) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 80% Staršie ako mesiac
 • 14) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 0% Staršie ako mesiac
 • 15) Skúška poľovníckej stráže Úspešnosť 96.67% Staršie ako mesiac
Nápoveda sslhtest

Nápoveda a manuál

V nápovede nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť o službe. V obsahu nápovedy si stačí vybrať tému o ktorú sa zaujímate. Nápoveda a manuál sa stále vylepšujú a dopĺňajú o aktuálne informácie. Pokiaľ si s niečím neviete rady, neváhajte kontaktovať technickú podporu. Ďakujeme.
Pripravujú sa videonávody, ktoré Vám názorne predstavia ako službu správne používať.

Ako pracuje služba sslhtest

Ako už bolo uvedené, služba sslhtest slúži na vytváranie, upravovanie a hodnotenie elektronických testov. Nejde o LMS (Learning management system) systém a nedá sa porovnávať so službami ako je LMS Moodle alebo podobnými, ktoré majú oveľa širšie využitie. Cieľom tejto služby je vytvoriť pohodlné, rýchle a efektívne prostredie pre správu elektronických testov. Základnou funkciou je generovanie testov alebo skúšok. Každý test je zabezpečený heslom, ktoré je časovo obmezené a určí ho správca skúšky. Test v systéme sslhtest pozostáva zo skupín otázok. V skupinách otázok sa nachádzajú jednotlivé otázky a odpovede. Týmto skupinám otázok sú pridelené pravidlá, ako napríklad minimálna percentuálna hranica, počet generovaných otázok, náhodné generovanie a podobne. Nasledujúca schéma je názorná a popisuje prípad, kedy skúška pozostáva z troch skupín otázok, z ktorých systém náhodne vyberie iba určitý počet otázok. Schéma popisujúca ako sslhtest generuje skúšky Skúška sa na hodnotenie odošle po uplynutí časomiery. Systém skúšky hodnotí automaticky podľa kritérií, ktoré určí správca skúšky. Po vyhodnotení skúšky sa zobrazí stránka s reportom. Nasledujúca schéma popisuje názorný prípad, keď používateľ odoslal vyplnenú skúšku. Schéma popisujúca ako sslhtest generuje skúšky Systém umožňuje správcovi skúšky vstupovať do reportov a ovplyvňovať tak výsledok skúšky. Manipuláciu s už odoslanými odpoveďami však systém neumožňuje.